Dziś o poczuciu bezpieczeństwa.
Na grupie 1.300 internautów reprezentatywnych dla ogółu Polaków pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i zatrudnienia przeprowadzono badanie na temat obszarów potrzeb pracowników.
W odpowiedziach królowały 3 potrzeby. Należą do nich:

? potrzeba by pracować mniej, ale mądrzej
? potrzeba odpoczynku i regeneracji
? potrzeba bezpieczeństwa

Badanie Mind&Soul Business pokazało, że 64% Polaków nie ma poczucia bezpieczeństwa związanego ze swoją sytuacją finansową a 37% Polaków odczuwa niewielkie lub zerowe poczucie bezpieczeństwa w tym obszarze.

A to bardzo negatywnie wpływa na motywację, zaangażowanie i zachowania w pracy. Brak poczucia bezpieczeństwa hamuje kreatywność, pracownik nie myśli ani długoterminowo ani strategicznie.

? Czy jest sposób na to by pracodawcy odpowiedzieli na to wyzwanie?

Zdecydowanie TAK! Szalenie ważne jest by edukować swoich pracowników w zakresie zarządzania prywatnym budżetem oraz zainspirować i zachęcić ich do PPF – tj. praktykowania planowania finansowego. To również rozwijanie świadomości menedżerów by wdrażali podstawy edukacji finansowej na każdym szczeblu zarządzania. Pracownik, u którego wzrośnie poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie własnej wartości zrewanżuje się firmie kreatywnością i proaktywnym zarządzaniem sobą oraz strategicznym reagowaniem na pojawiające się trudności i wyzwania

źródło – artykuł Nowa era motywacji – miesięcznik Benefit nr 07-08.2019